Kerkelijke archieven in Nederland

Home » Archieven » Hervormde gemeente te Opeinde, [1580] - 1995 (2012)
Hervormde Gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike
Archief ID: NL-DtnGS-HGO

Hervormde gemeente te Opeinde, [1580] - 1995 (2012)

Sidebar

Zoek binnen dit archief

Kerk
Hearrewei 1
9217 VN Nijega
www.pkn-not.nl/hervormd
K.G. Kingma, 0512 - 371313
k.gkingma@gmail.com

Collection description

Samenvatting

Omvang
1 meter
Taal
Dutch, Middle (ca.1050-1350)

Toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

Deels openbaar

Achtergrond

Organisatie

Geschiedenis: De Hervormde gemeente te Opeinde zal zijn gevormd tijdens de Reformatie. Op enig moment gingen de Hervormde gemeente te Opeinde, de Hervormde gemeente te Nijega en de Hervormde gemeente te Oudega (Sm.) een combinatie aan. In 1903 trok Oudega zich hieruit terug. Drie jaar later deed de eerste predikant van de Hervormde gemeente te Opeinde en de Hervormde gemeente te Opeinde zijn intrede. In 1995 fuseerden de Hervormde gemeente te Opeinde en de Hervormde gemeente te Nijega tot de Hervormde gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike. (De Tike had geen Hervormde gemeente.)

Rechtsvorm: Kerkelijke gemeente

Taken: De kerkenraad had de leiding over de gemeente; het College van diakenen ondersteunde de armen; het College van kerkvoogden droeg zorg voor het beheer van de goederen van de gemeente.

Organisatiestructuur: De gecombineerde gemeenten hadden samen één predikant. De gemeenten bleven zelfstandig, met een eigen kerkenraad, College van diakenen, en een College van kerkvoogden. Tot 1975 vergaderden de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Opeinde en de Hervormde gemeente te Nijega zowel apart als samen, na dat jaar lijken ze alleen nog samen te hebben vergaderd. Tot 1995 hadden beide gemeenten een andere beheersvorm. Opeinde was een gemeente met 'vrij beheer'

Opvolger: Hervormde gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike

Bronnen: Hervormde gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike, toegang NL-DtnGS-HGONT, inv. nr. 43

Archiefbewerking

Bereik en inhoud: De oudste stukken dateren uit 1855 (inv. nrs. 4, 5). Het jongste stuk dateert uit 2012 (inv. nr. 59). Het archief van omvat stukken van de kerkenraad en het College van diakenen, het College van kerkvoogden, en de Nederlandse Hervormde vrouwenvereniging te Opeinde. Het gaat om onder andere vergaderstukken, correspondenties en financiële stukken.

Geschiedenis van het archief: Het archiefmateriaal bevond zich lange tijd in een kast en in een kluis in het verenigingsgebouw te Nijega. In april 2018 werd het overgebracht naar Kollum om te worden geïnventariseerd. In 2019 werden de archieven overgedragen aan de gemeente Smallingerland.

Selectie: Vernietigd werden dubbelen, giro- en bankafschriften, facturen en kwitanties, en voor kennisgeving aangenomen stukken.

Ordening: Vanwege hun onderlinge relaties zijn de archieven van de kerkenraad en het College van diakenen, het College van kerkvoogden, en gedeponeerde archieven, in één inventaris ondergebracht. Ze worden onderscheiden door middel van (sub)rubrieken. Binnen de (sub)rubrieken is de ordening deels chronologisch deels systematisch.

Verantwoording: Archiefbureau Ruerd de Vries, Harm Jager, 2019

Gerelateerd

Related material

Drachten, gemeente Smallingerland, toegang NL-DtnGS-HGN, Hervormde gemeente te Nijega

Drachten, gemeente Smallingerland, toegang NL-DtnGS-HGONT; Hervormde gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike

Leeuwarden, Tresoar, toegang 244-60, Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde

Geïndexeerde zoekwoorden

Gemeente
Fryslân, Smallingerland
Kerkelijke gezindte
Nederlandse Hervormde Kerk
Plaats(en)
Opeinde

Collection inventory