Kerkelijke archieven in Nederland

Home » Archieven » Hervormde gemeente te Nijega, [1580] - 1995 (2004)
Hervormde Gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike
Archief ID: NL-DtnGS-HGN

Hervormde gemeente te Nijega, [1580] - 1995 (2004)

Sidebar

Zoek binnen dit archief

Kerk
Hearrewei 1
9217 VN Nijega
www.pkn-not.nl/hervormd
K.G. Kingma, 0512 - 371313
k.gkingma@gmail.com

Collection description

Samenvatting

Omvang
4.50 meter
Taal
Dutch; Flemish

Toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

Deels openbaar

Achtergrond

Organisatie

Geschiedenis: De Hervormde gemeente te Nijega zal zijn gevormd tijdens de Reformatie. Op enig moment gingen de Hervormde gemeente te Nijega, de Hervormde gemeente te Opeinde en de Hervormde gemeente te Oudega (Sm.) een combinatie aan. In 1903 trok Oudega zich hieruit terug. Drie jaar later deed de eerste predikant van de Hervormde gemeente te Nijega en de Hervormde gemeente te Opeinde zijn intrede. In 1995 fuseerden de Hervormde gemeente te Nijega en de Hervormde gemeente te Opeinde tot de Hervormde gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike. (De Tike had geen Hervormde gemeente.)

Rechtsvorm: Kerkelijke gemeente

Taken: De kerkenraad had de leiding over de gemeente, het College van diakenen ondersteunde de armen, het College van kerkvoogden droeg zorg voor het beheer van de goederen van de gemeente.

Organisatiestructuur: De gecombineerde gemeenten hadden samen één predikant. De gemeenten bleven zelfstandig, met een eigen kerkenraad, College van diakenen, en een College van kerkvoogden. Tot 1975 vergaderden de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Nijega en de Hervormde gemeente te Opeinde zowel apart als samen, na dat jaar lijken ze alleen nog samen te hebben vergaderd. Tot de fusie in 1995 hadden beide gemeenten een andere beheersvorm. Nijega was een gemeente met 'oud toezicht'.

Opvolger: Hervormde gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike

Bronnen: Hervormde gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike, toegang NL-DtnGS-HGONT, inv. nr. 38

Archiefbewerking

Bereik en inhoud: Het oudste stuk dateert uit 1766 (inv. nr. 43). De jongste stukken dateren uit 2004 (inv. nrs. 180, 187). Het archief omvat stukken van de kerkenraad en het College van diakenen, het College van kerkvoogden, de zondagsschool van de Hervormde gemeente van Nijega-Opeinde; de meisjesvereniging 'Meielkoar', de Oudercommissie, de Jeugdraad, de Nederlandse Hervormde vrouwenvereniging te Nijega, de Christelijke kleuterschool 'De Toekomst' te Nijega, en het Fonds voor Christelijke Belangen van de Nederduits Hervormde gemeente te Nijega-Opeinde). Het gaat om onder andere vergaderstukken, correspondenties en financiële stukken.

Geschiedenis van het archief: Het archiefmateriaal bevond zich lange tijd in een kast en in een kluis in het verenigingsgebouw te Nijega. In april 2018 werd het overgebracht naar Kollum om te worden geïnventariseerd. In 2019 werden de archieven overgedragen aan de gemeente Smallingerland.

Selectie: Vernietigd werden dubbelen, giro- en bankafschriften, facturen en kwitanties, en voor kennisgeving aangenomen stukken.

Ordening: Vanwege hun onderlinge relaties zijn de archieven van de kerkenraad en het College van diakenen, het College van kerkvoogden, en gedeponeerde archieven, in één inventaris ondergebracht. Ze worden onderscheiden door middel van (sub)rubrieken. Binnen de (sub)rubrieken is de ordening deels chronologisch deels systematisch.

Verantwoording: Archiefbureau Ruerd de Vries, Harm Jager, 2019

Gerelateerd

Related material

Drachten, gemeente Smallingerland, toegang NL-DtnGS-HGO, Hervormde gemeente te Opeinde

Drachten, gemeente Smallingerland, toegang NL-DtnGS-HGONT, Hervormde gemeente te Opeinde-Nijega-De Tike

Leeuwarden, Tresoar, toegang 244-60, Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde

Geïndexeerde zoekwoorden

Gemeente
Fryslân, Smallingerland
Kerkelijke gezindte
Nederlandse Hervormde Kerk
Plaats(en)
Nijega

Collection inventory