Kerkelijke archieven in Nederland

Home » Archieven » R.K. Parochie H. Michaël te Woudsend, 1723 - 2014
R.K. Parochie H. Christoffel, Sint Nicolaasga
Archief ID: CP5

R.K. Parochie H. Michaël te Woudsend, 1723 - 2014

Sidebar

Zoek binnen dit archief

Kerk
Kerkstraat 12
8521 JZ Sint. Nicolaasga
www.dechristoffel.nl
0513 – 432237
secretariaat@dechristoffel.nl

Collection description

Samenvatting

Omvang
3 m1
Taal
Dutch; Flemish

Toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

In overleg

Achtergrond

Organisatie

Voorgeschiedenis: In 1337 stichtten de karmelieten een klooster in Woudsend. Met de Reformatie kwam hier een einde aan. In 1633 vestigde de Gislenus Watteau s.j. zich in Hemelum. Hij bediende ook Woudsend. De eerste vaste pastoor van Woudsend was Johannes Kintsius s.j. (1648 - 1657). Na 1673 werden wereldheren pastoor van de statie.

Geschiedenis: In 1855 werd de parochie opgericht. Op 1 januari 2015 ging de parochie op in de R.K. Parochie van de H. Christoffel te St. Nicolaasga.

Plaatsen: Woudsend, Yndyk, Ypelcolsgea, Koufurderrige

Rechtsvorm: Parochie

Taken: Pastoor: zielzorg; Kerkbestuur: bezittingen, financiën; Schoolbestuur: onderwijs; Parochieraad: advisering van de pastoor en het kerkbestuur; Parochiële Caritas Instelling: caritas

Bronnen: H. Aukes e.a., Gedenkboek uitgegeven bij het 600-jarig jubileum van de parochie te Woudsend 1337 - 1937 (1937, inv. nr. 51); Jan R. van der Wal (red.), In Karmel yn it Wetterlân. Tweetalige bundel opstellen over de Karmel van Woudsend gesticht in 1337 en de Woudsender Parochie 1937 - 1987 (1987, inv. nr. 46).

Geschiedenis van het archief

Bereik en inhoud: Het oudste stuk dateert uit 1720 (inv. nr. 56), de jongste stukken dateren uit 2014 (inv. nrs. 181, 184 en 185).

Geschiedenis van het archief: Het archief werd lange tijd bewaard op zolder van de voormalige pastorie en in een houtenkast in de sacristie. Voorafgaande aan de overbrenging naar Sint Nicolaasga, rond 2015, maakten Rika Kuipers-Nagelhout en Herman Deden een lijst en verpakten het materiaal. In 2017 werd het archief naar Kollum overgebracht, waar het werd (her)bewerkt. In 2019 droegen we het archief over aan pastoor Nota in Sint Nicolaasga.

Selectie: Vernietigd werden dubbelen, en voor kennisgeving aangenomen stukken.

Ordening: Het archief werd geheel opnieuw bewerkt. De inventaris kent twee hoofdrubrieken: 1. Archieven, 2. Documentatie. Onderscheiden worden de archieven van de statie (1.1.) en van de parochie (1.2.). De parochiearchieven zijn de archieven van de pastoor (1.2.1.), het Kerkbestuur, ook Parochiebestuur (1.2.2.), de Parochieraad (1.2.3.), het R.K. Schoolbestuur H. Bonifatius te Woudsend (1.2.4.) de Parochiële Caritas Instelling, PCI, ook werkgroep Caritas, voordien R.K. Parochieel Armbestuur (1.2.5.). Binnen de (sub)rubrieken is de ordening deels systematisch, deels chronologisch. De bewerking van het archief, in het archiefbeheersysteem ArchivesSpace, vond plaats volgens de huisregels van het archiefbureau.

Verantwoording: Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2019

Gerelateerd

Related material

Leeuwarden, Tresoar, archieftoegang 27, Oude Burgerlijke Stand, inv.nr. 1027

Leeuwarden, Tresoar, archieftoegang 28, Collectie doop- trouw-, lidmaten- en begraafboeken, inv. nr. 893

Geïndexeerde zoekwoorden

Gemeente
Fryslân, Súdwest-Fryslân
Kerkelijke gezindte
Rooms-Katholieke Kerk
Plaats(en)
Woudsend

Collection inventory