Kerkelijke archieven in Nederland

Home » Archieven » R.K. Parochie H. Fredericus te Sloten, 1827 - 2014
R.K. Parochie H. Christoffel, Sint Nicolaasga
Archief ID: CP4

R.K. Parochie H. Fredericus te Sloten, 1827 - 2014

Sidebar

Zoek binnen dit archief

Kerk
Kerkstraat 12
8521 JZ Sint. Nicolaasga
www.dechristoffel.nl
0513 – 432237
secretariaat@dechristoffel.nl

Collection description

Samenvatting

Omvang
3,5 m1
Taal
Dutch; Flemish

Toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

In overleg

Achtergrond

Organisatie

Voorgeschiedenis: De statie Sloten werd in 1696 opgericht als afscheiding van de statie van Woudsend. In de periode van 1717 tot 1819 vormde Sloten met Balk één statie. In 1819 gingen Sloten en Balk apart van elkaar verder. Tot pastoor van Sloten werd benoemd Johannes Antonius ten Brake (1819 - 1823)

Geschiedenis: De oprichting van de parochie vond plaats in 1855. Op1 januari 2015 ging de parochie op in de R.K. Parochie H. Christoffel te Sint Nicolaasga.

Plaatsen: Sloten, Tjerkgaast, Wyckel

Rechtsvorm: Parochie

Taken: Pastoor: zielzorg; Kerkbestuur: bezittingen, personeel, financiën, diaconie; Schoolbestuur: onderwijs; Parochieraad: advisering van de pastoor en het kerkbestuur; Parochiële Caritas Instelling: caritas

Voorganger: Statie (1696 - 1855)

Opvolger: R.K. Parochie H. Christoffel te St. Nicolaasga

Bronnen: M. Hendriks en B. Fluitman, Echo van het verleden (1983); Verhandeling en artikelen over de geschiedenis van de parochie (1984, z.j.) (inv. nr. 89)

Geschiedenis van het archief

Bereik en inhoud: Het oudste stuk dateert uit 1819 (inv. nr. 175), de jongste stukken dateren uit 2014 (inv. nrs. 90, 125, 177, 178, 179).

Geschiedenis van het archief: Het archief werd in 2001 bewerkt door Theo van Mierlo in Sloten. Henk Nota haalde het archief in 2015 naar Sint Nicolaasga. Hij bracht het in 2017 naar Kollum, waar het werd (her)bewerkt. In 2019 droegen we het archief over aan pastoor Nota in Sint Nicolaasga.

Selectie: Vernietigd werden dubbelen, boekhouding, en voor kennisgeving aangenomen stukken.

Ordening: Het archief werd geheel opnieuw bewerkt. De inventaris kent twee hoofdrubrieken: 1. Archieven, 2. Documentatie. Onderscheiden worden de archieven van de pastoor (1.1.), het Kerkbestuur, ook genaamd Parochiebestuur (1.2.), en de Parochiële Caritas Instelling, PCI, ook genaamd Caritas, voordien R.K. Parochieel Armbestuur (1.3.). Binnen de (sub)rubrieken is de ordening deels systematisch, deels chronologisch. De bewerking van het archief, in het archiefbeheersysteem ArchivesSpace, vond plaats volgens de huisregels van het archiefbureau.

Verantwoording: Archiefbureau Ruerd de Vries, Harm Jager, 2019

Geïndexeerde zoekwoorden

Gemeente
Fryslân, de Fryske Marren
Kerkelijke gezindte
Rooms-Katholieke Kerk
Plaats(en)
Sloten

Collection inventory