Kerkelijke archieven in Nederland

Home » Archieven » R.K. Parochie H. Willibrordus te Lemmer, 1767 - 2014 (2015)
R.K. Parochie H. Christoffel, Sint Nicolaasga
Archief ID: CP3

R.K. Parochie H. Willibrordus te Lemmer, 1767 - 2014 (2015)

Sidebar

Zoek binnen dit archief

Kerk
Kerkstraat 12
8521 JZ Sint. Nicolaasga
www.dechristoffel.nl
0513 – 432237
secretariaat@dechristoffel.nl

Collection description

Samenvatting

Omvang
5 m1
Taal
Dutch; Flemish

Toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

In overleg

Achtergrond

Organisatie

Voorgeschiedenis: In 1677 vestigde de priester Theodorus Pellenrock zich in Follega, waarmee de statie Follega een feit was. In 1767 verplaatste men de statie naar Lemmer.

Geschiedenis: In 1855 werd de parochie opgericht. Op 1 januari 2015 ging de parochie op in de R.K. Parochie van de H. Christoffel te St. Nicolaasga.

Plaatsen: Lemmer, Bantega, Delfstrahuizen, Easterga, Echternerbrug, Follega, Oosterzee, Oosterzee-Gietersebrug

Taken: Pastoor: zielzorg; Parochiebestuur: bezittingen, financiën, diaconie; Schoolbestuur: onderwijs; Parochieraad: advisering van de pastoor en het kerkbestuur; Parochiële Caritas Instelling: caritas

Rechtsvorm: Parochie

Voorganger: Statie (1677 - 1854)

Opvolger: "R.K. Parochie H. Christoffel te St. Nicolaasga

Bronnen: Hans Huikeshoven, Tussen Schans en Vissersburen (2001) (inv. nr. 716); Notities, vermoedelijk van Menno van Asma, over de geschiedenis van de R.K. Parochie H. Willibrordus en de St. Josephschool te Lemmer (1982, 1988, z.j., inv. nr. 718)

Archiefbewerking

Bereik en inhoud: Het oudste stuk dateert uit 1767 (inv. nr. 1), de jongste stukken hebben betrekking op 2015 (inv. nr. 566).

Geschiedenis van het archief: Het archief werd in de periode 1997 t/m 2013 door Hans Huikeshoven, die daarbij voortbouwde op het werk Menno van Asma, geïnventariseerd. Het materiaal werd overgedragen aan de gemeente Lemsterland. In 2017 werd het archief naar Kollum overgebracht om te worden (her)bewerkt. In 2019 droegen we het archief over aan pastoor Nota in Sint Nicolaasga.

Selectie: Vernietigd werden dubbelen, en voor kennisgeving aangenomen stukken.

Ordening: De inventaris kent een tweedeling. Deel I is de door Hans van Huikeshoven in 2003 samengestelde, chronologische geordende, lijst van 'losse documenten'. Deel II omvat het door ons bewerkte archief: de overige door Hans Huikeshoven beschreven stukken en het nog niet eerder bewerkte materiaal. Deel II kent twee hoofdrubrieken: 1. Archieven, 2. Documentatie. Onderscheiden worden de archieven van de pastoor (1.1.) Parochiebestuur, voordien kerkbestuur (1.2.), de Parochieraad (1.3.), en de Parochiële Caritas Instelling, PCI, ook genaamd Caritas, voordien R.K. Parochieel Armbestuur 1.4). Binnen de (sub)rubrieken is de ordening deels systematisch, deels chronologisch. De bewerking van het archief, in het archiefbeheersysteem ArchivesSpace, vond plaats volgens de huisregels van het archiefbureau.

Verantwoording: Archiefbureau Ruerd de Vries, Harm Jager, 2019

Gerelateerd

Related material

Leeuwarden, Tresoar, archieftoegang 27, Oude Burgerlijke Stand, inv.nrs. 587 en 588

Leeuwarden, Tresoar, archieftoegang 28, Collectie doop- trouw-, lidmaten- en begraafboeken, inv. nr. 497

Geïndexeerde zoekwoorden

Gemeente
Fryslân, de Fryske Marren
Kerkelijke gezindte
Rooms-Katholieke Kerk
Plaats(en)
Lemmer

Collection inventory