Kerkelijke archieven in Nederland

Home » Archieven » R.K. Parochie H. Ludgerus te Balk, (1825) 1855 - 2014 (2015)
R.K. Parochie H. Christoffel, Sint Nicolaasga
Archief ID: CP2

R.K. Parochie H. Ludgerus te Balk, (1825) 1855 - 2014 (2015)

Sidebar

Zoek binnen dit archief

Kerk
Kerkstraat 12
8521 JZ Sint. Nicolaasga
www.dechristoffel.nl
0513 – 432237
secretariaat@dechristoffel.nl

Collection description

Samenvatting

Omvang
6 meter
Taal
Dutch; Flemish

Toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

In overleg

Achtergrond

Organisatie

Voorgeschiedenis: De eerste priester die in Balk werkzaam was Joannes Chrisosthomus Suurhuys. Hij zou van 1696 tot 1698 vanuit Sloten Balk hebben bediend. In de periode van 1717 t/m 1819 vormden Balk en Sloten één statie. Pastoor Johannes Vissing (1726-1770) besloot vanuit Sloten te verhuizen naar Balk. In 1756 werd de statie Balk canoniek opgericht. In gingen Balk en Sloten apart van elkaar verder

Geschiedenis: De oprichting van de parochie vond plaats in 1855. Op1 januari 2015 ging de parochie op in de R.K. Parochie H. Christoffel te Sint Nicolaasga.

Plaatsen: Balk, Elahuizen, Harich, Oudega, Sondel

Rechtsvorm: Parochie

Taken: pastoor: zielzorg; kerkbestuur: bezittingen, personeel, financiën, diaconie; schoolbestuur: onderwijs; parochieraad: advisering van de pastoor en het kerkbestuur; Parochiële Caritas Instelling: caritas

Bronnen: Jubileumboekje voor de parochie van den H. Odulphus te Bakhuizen, 1633-1933 (1933, inv. nr. 124); 1633-1983, H. Odulphus Bakhuizen. De weg van een parochie (1983, inv. nr. 126); Sible de Blaauw, Bouwen naar boven. De Sint Odulphuskerk van Bakhuizen 1857-1914-1989 (1989, inv. nr. 208)

Archiefbewerking

Bereik en inhoud: Het oudste stuk dateert uit 1825 (inv. nr. 267), het jongste stuk dateert uit 2015 (inv nr. 248).

Geschiedenis van het archief: Het archief werd bewaard op de zolder van de pastorie in Balk. J. Thibaudier selecteerde het materiaal en stelde, in 2011, een lijst samen. Henk Nota haalde het archief in 2015 naar Sint Nicolaasga. Hij bracht het in 2017 naar Kollum, waar het werd (her)bewerkt. In 2019 droegen we het archief over aan pastoor Nota in Sint Nicolaasga.

Selectie: Vernietigd werden dubbelen, boekhouding, en voor kennisgeving aangenomen stukken.

Ordening: Het archief werd geheel opnieuw bewerkt. De inventaris kent twee hoofdrubrieken: 1. Archieven, 2. Documentatie. Onderscheiden worden de archieven van de pastoor (1.1.), Parochiebestuur, voordien kerkbestuur (1.2.), de Parochieraad (1.3.), de R.K. Lagere School St. Ludgerus te Balk (1.4.), en de Parochiële Caritas Instelling, PCI, ook genaamd Caritas, voordien R.K. Parochieel Armbestuur (1.5.), en de gedeponeerde archieven (1.6.) Binnen de (sub)rubrieken is de ordening deels systematisch, deels chronologisch. De bewerking van het archief, in het archiefbeheersysteem ArchivesSpace, vond plaats volgens de huisregels van het archiefbureau.

Verantwoording: Archiefbureau Ruerd de Vries, Harm Jager, 2019

Gerelateerd

Related material

Leeuwarden, Tresoar, archieftoegang 27, Oude Burgerlijke Stand, inv. nr. 278

Geïndexeerde zoekwoorden

Gemeente
Fryslân, de Fryske Marren
Kerkelijke gezindte
Rooms-Katholieke Kerk
Plaats(en)
Balk

Collection inventory