Kerkelijke archieven in Nederland

Home » Archieven » R.K. Parochie H. Odulphus te Bakhuizen, (1812) 1855 - 2014 (2015)
R.K. Parochie H. Christoffel, Sint Nicolaasga
Archief ID: CP1

R.K. Parochie H. Odulphus te Bakhuizen, (1812) 1855 - 2014 (2015)

Sidebar

Zoek binnen dit archief

Kerk
Kerkstraat 12
8521 JZ Sint. Nicolaasga
www.dechristoffel.nl
0513 – 432237
secretariaat@dechristoffel.nl

Collection description

Samenvatting

Omvang
ca. 4,5 meter
Taal
Dutch; Flemish

Toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

In overleg

Achtergrond

Organisatie

Voorgeschiedenis: In 1633 vestigde de Gislenus Watteau s.j. zich in Hemelum. Na het vertrek van de jezuïeten in 1657 werden wereldheren pastoor. Rond 1700 vestigde pastoor Thomas Verhoeven zich in Bakhuizen. De statie kreeg toen de naam Bakhuizen

Geschiedenis: In 1855 werd de parochie opgericht. Eerste pastoor was Johannes Ybes de Winter (1821 - 1857). Op1 januari 2015 ging de parochie op in de R.K. Parochie H. Christoffel te St. Nicolaasga.

Plaatsen: Bakhuizen, Koudum, Warns, Hemelum, Oudemirdum, Nijemirdum

Rechtsvorm: Parochie

Taken: pastoor: zielzorg; kerkbestuur: bezittingen, financiën, diaconie; parochieraad: advisering van de pastoor en het kerkbestuur; Parochiële Caritas Instelling: caritas

Voorganger: Statie (1633 - 1854 )

Opvolger: R.K. Parochie H. Christoffel te Sint Nicolaasga

Bronnen: Jubileumboekje voor de parochie van den H. Odulphus te Bakhuizen, 1633-1933 (1933, inv. nr. 124); 1633-1983, H. Odulphus Bakhuizen. De weg van een parochie (1983, inv. nr. 126); Sible de Blaauw, Bouwen naar boven. De Sint Odulphuskerk van Bakhuizen 1857-1914-1989 (1989, inv. nr. 208)

Archiefbewerking

Bereik en inhoud: Het oudste stuk dateert uit 1812 (inv. nr. 6), de jongste stukken dateren uit 2015 (inv. nrs. 204 en 263)

Geschiedenis van het archief: Het archief werd lange tijd bewaard in de pastorie in Bakhuizen. Toen die aan het einde van de 20e eeuw werd verkocht, werd het materiaal uitgezocht en globaal geordend door Henk Nota. Men bracht het archief onder in een kluis in de kerk. In 2003 stelde Theo van Mierlo een inventaris samen. Hij verpakte het archief in zuurvrij materiaal. In 2006 werden stukken aan het archief toegevoegd. In 2018 troffen wij het archief (deels bewerkt, deels onbewerkt) aan in het verenigingsgebouw bij de kerk. Het werd naar Kollum overgebracht, waar het werd (her)bewerkt. In 2019 droegen we het archief over aan pastoor Nota in Sint Nicolaasga.

Selectie: Vernietigd werden dubbelen en voor kennisgeving aangenomen stukken.

Ordening: De inventaris kent een tweedeling. Deel I is de, door ons aangepaste, inventaris van Theo van Mierlo uit 2003. Deel II omvat het door ons bewerkte archief: de eerder in 2006 beschreven stukken en het nog niet eerder bewerkte materiaal. Deel II kent twee hoofdrubrieken: 1. Archieven, 2. Documentatie. Onderscheiden worden de archieven van de pastoor (1.1.), het Parochiebestuur, voordien kerkbestuur (1.2.), de Parochieraad (1.3.), en de Parochiële Caritas Instelling, PCI, ook genaamd Caritas, voordien R.K. Parochieel Armbestuur, 1.4). Binnen de (sub)rubrieken is de ordening deels systematisch, deels chronologisch. De bewerking van het archief, in het archiefbeheersysteem ArchivesSpace, vond plaats volgens de huisregels van het archiefbureau.

Verantwoording: Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2019

Gerelateerd

Related material

Leeuwarden, Tresoar, archieftoegang 27, Oude Burgerlijke Stand, inv. nr. 277.

Geïndexeerde zoekwoorden

Gemeente
Fryslân, de Fryske Marren
Kerkelijke gezindte
Rooms-Katholieke Kerk
Plaats(en)
Bakhuizen

Collection inventory